(035) 571 500

Kontakt

Lokacija prodavnice

El Lux web shop
El Lux web shop
"Milojević Promet" - D.o.o.
Trgovinsko preduzeće za promet robe na veliko i malo
Kralja Petra I/L1
35250 Paraćin
Mat. broj: 07870043
Žiro račun: 170-003001425500-30 Unicredit banka - Paraćin
Pogledaj na mapi
Telefon
035 571 500; 035 562 546

PIB
101095016
Radno vreme
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 20:00
Subotom: 08:00 - 15:00

Žiro računi
170-003001425500-30 Unicredit banka - Paraćin 330-59000276-11 Creditagricole banka - Paraćin
Kontakt